2ebook Touchscreen

 


ไปยัง website 2ebook.com >>

_2EBOOK Touchscreen

_ READER STATION


__2EBOOK TOUCHSCREEN READER STATION เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยเสมือนจริงสองระบบ 2ebook ที่ช่วยทำให้ผู้อ่านหนังสือ ebook สามารถพลิกหน้าหนังสือ ได้ความรู้สึกเสมือนอ่านหนังสือรูปเล่มจริง และสะดวกในการเปิดอ่านตามหน้า ตามสารบัญ มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหนังสือ ตามรายชื่อ ตามหมวดหนังสือ และระบบรายงานแสดงสถิติการอ่านหนังสือ ebook และรายงานหนังสือ ebook ยอดนิยม

__ 2ebook Touchscreen Reader Station เหมาะสำหรับห้องสมุดที่ต้องการมีนวัตกรรมและความทันสมัย ทำให้การบริการหนังสือ ebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มีการนับสถิติของหนังสือโดยแสดงผลออกมาเป็น

______________ _______ • หนังสือยอดนิยม

______________ _______ • หนังสือแนะนำ

_____________ ________ • หนังสือใหม่

 

มีส่วนของ Help ซึ่งแสดงวิธีการใช้ E-Book อย่างละเอียด