2eBook Digital Library

 


  ไปยัง website 2ebook.com >>

_2EBOOK DIGITAL LIBRARY
_หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(eBook)ภาษาไทย


__2EBOOK DIGITAL LIBRARY ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆแห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
__สำหรับนักศึกษา
คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะสามารถจะเข้าถึงแหล่งความรู้ และสำหรับห้องสมุด 2ebook Digital Library ยังช่วยลดภาระงานที่เกิดจากการยืมหนังสือ อาทิเช่น การบริการยืม-คืน การเก็บรักษา การจัดเรียงหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ และพื้นที่ที่ใช้เก็บหนังสือ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาไม่น้อยเลย

การอ่านหนังสือ ebook
•  อ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมงได้ทุกวัน
•  อ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องสมุด
•  ค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว

การจัดการหนังสือ ebook
•  ยืมหนังสือได้โดยง่าย
•  คืนหนังสือที่ยืมได้โดยอัตโนมัติ
•  กำหนดเวลาการให้ยืมหนังสือ
•  หนังสืออยู่ในระบบตลอดไป
•  มีบันทึกย่อ และสารบัญ
•  มีข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
•  ไม่ต้องใช้ Software/Hardware เพิ่มเติม

ประโยชน์ที่ได้รับ
•  ลดงานยืมคืน จัดเก็บ ซ่อมแซมหนังสือ
•  การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•  ผู้อ่านมีความสะดวกในการอ่านหนังสือ
•  ห้องสมุดเปิดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน
•  ไม่เปลืองพื้นที่เก็บหนังสือ
•  ไม่ต้องกลัวหนังสือขาด-หาย
•  ทำงานร่วมกับระบบห้องสมุดที่มีอยู่ได้ทันที

รายงานการใช้งาน
•  รายงานการอ่านหนังสืออย่างละเอียด
•  รายงานหนังสือที่รอคิว
•  รายงานหนังสือในห้องสมุด